naar home pagina LENS business software
www.lens-bs.nl > Producten > Q-safe
 
zoek
 
Q-safe
 
 
www.lens-bs.nl > Producten > Q-safe
Q-safe

Q-safe is een webapplicatie voor het uitvoeren en vastleggen van risico-inventarisaties.


In Q-safe maakt u voor alle relevante processen een risicoanalyse. U voert de processtappen en potentiële risico’s in. Ieder risico krijgt aan de hand van een risicomatrix (ernst x frequentie) een risicoscore. Op basis van deze risicoscore bepaalt u of vervolgactie nodig is. Dit bestaat uit een oorzaakanalyse en het inplannen van verbetermaatregelen.

De risico's kunnen in de tijd gevolgd worden en jaren kunnen met elkaar vergeleken worden.


Wilt u meer weten over Q-safe, meld u aan voor een demonstratie.


Actueel 
Bekijk ons cursusaanbod
> lees verder

Q-link Q-base
Performancemanager Meet the Expert Alles voor het web