naar home pagina LENS business software
www.lens-bs.nl > Contact > Disclaimer
 
zoek
 
Disclaimer
 
 
www.lens-bs.nl > Contact > Disclaimer
Disclaimer

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van LENS B.V. (LENS business software) bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van LENS business software zijn te raadplegen.

Disclaimer
De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. LENS business software garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. LENS business software is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door LENS business software worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. LENS business software is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij LENS business software. De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van LENS business software en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LENS business software.

 

Privacy
Voor LENS business software is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. LENS business software verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van de formulieren op de website of bij aanmelding voor het ontvangen van één van de LENS business software nieuwsbrieven. De informatie die u op de website achterlaat gebruikt LENS business software om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over de aandachtgebieden en de activiteiten van LENS business software.
LENS business software respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en nieuwsbrieven en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan LENS business software verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. LENS business software draagt er zorg voor de noodzakelijke toestemming te verkrijgen, voordat wij u e-mails toezenden met informatie van LENS business software. Het aanmelden voor een softwarelicetie bij LENS business software houdt tevens de toestemming in de gewenste nieuwsbrief of nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen. Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van informatieve e-mails, zoals bijvoorbeeld de LENS business software nieuwsbrieven. 

Actueel 
Bekijk ons cursusaanbod
> lees verder

Q-link Q-base
Performancemanager Meet the Expert Alles voor het web