naar home pagina LENS business software
www.lens-bs.nl > Contact > NEN 7510
 
zoek
 
Q-link en informatiebeveiliging: NEN 7510
 
 
www.lens-bs.nl > Contact > NEN 7510
Q-link en informatiebeveiliging: NEN 7510
LENS business software hecht veel waarde aan informatiebeveiliging van Q-link en alle hierin opgenomen data. We voldoen dan ook aan de eisen van de NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg.

 

Onder informatiebeveiliging wordt verstaan: het waarborgen van de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid van alle informatie, integriteit van gegevens, zorgen vooronweerlegbaarheid, verantwoordelijkheid, authenticiteit en betrouwbaarheid.

De informatiebeveiliging geldt zowel voor de gegevens van klanten van LENS business software als voor de gegevens die door klanten in Q-link worden vastgelegd.

 

Om onze klanten te laten zien hoe wij voldoen aan aan de eisen die gesteld worden binnen de NEN 7510 heeft LENS business software een document uitgewerkt dat u hier (http://www.lens-bs.nl/Content/Downloads/Q-link_en_NEN%207510.pdf) kunt lezen.

Actueel 
Bekijk ons cursusaanbod
> lees verder

Q-link Q-base
Performancemanager Meet the Expert Alles voor het web